Drektighet sau

By in
No comments

Drektighet er et uttrykk som er synonymt med svangerskap hos pattedyr. Dyr som blir gravide kalles gjerne drektige. Normal drektighetslengde hos norsk kvit sau er mellom 1- 1dager. Drektighet kan også være en måleenhet for skipsvolum.

Livskraftige lam med passe fødselsvekt og søyer med godt utvikla jur som kan . I dag er det veldig vanlig og leie væren igjennom besetningen for å snuse seg frem til brunstige sauer. På denne måten kan man notere hvem . Jeg lurer på om noen her kan si meg hva slags tegn jeg skal se etter , om sauen skulle være drektig ? Dum som en sau og snill som et lam? Januar er en rolig måned for både sauer og sauebonde.

Drektighetstida for sau er fem måneder minus fem dager. Et lam med høstvekt på kg i september vil bli drektig ved paring i . Villsau og kvit sau har tildels forskjellig beitemønster og utfyller hverandre. Dala, Rygja, Steigar, Norsk kvit sau, Sjeviot, Norsk pelssau, Spælsau og Gammalnorsk sau er de vanligste rasene i Norge. Tilbakemeldingar på FORMEL Sau Intensiv.

I siste del av drektigheten er fostertilveksten stor, og søyas behov for energi og. Denne artikkelen finnes i Norsk Sau og Geit sin fagdatabase på Internett, . Vi vil i de neste innleggene gå litt i dybden på de mest vanlige sykdommene søyene er utsatt for i drektigheten. VitaMineral Drektig Sau er et tilskuddsfôr tilpasset drek- tige søyer i siste del av . Veterinær i Helsetjenesten for sau, Animalia. Problemer med å få påsettlamma drektige – lurt å sjekke brunst minst x daglig. Informasjon om drektig i gratis engelsk online ordbok og leksikon.

Med åtte dagers mellomrom fikk søyen fra Eid både trillinger og et vanlig lam. Sauebonde Inga Thorwart har ikke opplevd maken. Den sju år gamle sauen var drektig med to forskjellige værer. Antall egg som løsner og dermed lammetallet. Lammas fødselsvekt og overlevelsesevne.

Risiko for sjukdom i sen drektighet og i forbindelse med fødsel. Elefanten er drektig i knapt to år. Elefanten er det pattedyret som er drektig i lengst tid – mellom 6og 6dager, dvs.