Digipost nav

Alle kan se sin utbetalingsinformasjon på Ditt NAV på nav. NAV har i all hovedsak sluttet å sende utbetalingsmeldinger i posten. Samle brev, dokumenter og kvitteringer på ett sikkert sted.

I går kom den første store forsendelsen med sikker digital post til mottakere i Norge, med over 0utbetalingsmeldinger fra NAV sendt i . NAV slutter denne måneden å bruke digital postkasse for å sende. Boks eller Digipost for å få post . NAV er nå som den andre offentlige virksomheten i gang med digital postkasse til. Men kan man egentlig sende noe til NAV via digipost?

Difi har på vegne av hele offentlig sektor inngått kontrakter med e-Boks og Postens Digipost om digital postkasse til innbyggere. Får lønnslipp fra NAV i posten hver måned. Hvordan får jeg NAV til å sende dit? Tydeligvis ikke, da jeg har hatt Digipost-konto i flere år.

For det andre finnes det to aktører: Digipost eller E-boks. NAV: Er allerede i gang med utbetalingsmeldinger. NAV opplyser til NAat det ofte går mer enn en måned før brev kommer frem.

Digipost er et glimrende alternativ for NAV og vi har presentert . Når det gjelder bruken av digipost, svarer NAV følgende i sitt brev til Fossmo: Når det gjelder digipost tok NAV denne løsningen i bruk fra . Digital postkasse fra e-Boks og Digipost gir deg en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig. Blant annet kan du få politiattest fra Politiet og vedtak fra Nav. NRK, NAV, kommuner, fylker og helsevesenet er blant dem som vil ta i bruk sikker digital post innen 2016. Dette er informasjon som NAV vil bruke for å utvikle bedre tjenester,. Det som var den direkte foranledning til min kronikk, var at Digipost gikk . Så var dagen kommet da brevet også lå i min postkasse.

NAV sendte tirsdag ut de første digitale brevene, og fra 20skal alle statlige instanser gjøre det samme. Men mange vet ikke engang hva digipost er. Digipost er levert av Posten i Norge, mens e-Boks er utviklet av. NRK, NAV, helsevesenet, kommuner og fylker er bare noen av de som vil . Jeg som tok meg i å være tre uker for sent ute til å søke om. Kom det i så fall i postkassen eller i digipost el?

Hvordan NAV jobber med innføring av digital postkasse Hans Petter DeFine2. NAV sine hjemmesider med bankI buypass eller MinID; kunne overføre penger, betale regninger i .