Byggestiler i norge

By in
No comments

Vinduene ble da malt mellomblå, gul oker, engelskrøde eller grågrønne. Fargebruken i Nord-Norge ser generelt ut til å ha vært kraftigere enn i Sør-Norge. I historisk tid var Norge et økonomisk fattig land.

Fordi det krever store ressurser å utvikle en monumental eller representativ . I Norge ble Louis Seize stilen påvirket av Danmark, Frankrike og England. Stavanger domkirke har elementer både fra romansk og gotisk byggestil. Det er få renessansebygg bevart i Norge, men deler av Akershus festning i Oslo og .

Tidligere varierte byggeskikken fra landsdel til landsdel og var lite påvirket av de internasjonale strømningene. Mot slutten av 1800-tallet vokste byene i Norge. Bylivet var ofte preget av trangboddhet, osende fabrikkpiper og møkkete rennesteiner.

Synes dere at et byggefelt bør reguleres og bygges slik at husene har samme stil? Ofte hører man moderne boliger beskrevet som funkishus, men det er feil. Funkisstilen, eller funksjonalismen, var en stilretning som i Norge . I begynnelsen av 1900-tallet hadde Norge god kontakt med både Europa og verden.