Bygge støttemur selv

By in
No comments

Skal du støpe selv må du snekre forskaling, kjøpe mange tunge sekker seme. Og i tillegg til støttemurer og andre murer kan du bygge grill, . Noe av det vanskeligste ved å lage en støttemur, er å gi den riktig helling.

Her gjelder det å bruke hodet når du bygger. Enklere muring og støpearbeid i hagen kan du gjøre selv. De fleste byggevarefirmaer leverer støpesand i løs vekt eller sekk.

ASAK Miljøstein viser deg hvordan du setter opp en støttemur. En liten støttemur er enkel å lage selv. I tillegg er den både dekorativ og praktisk for avslutning av en skrånende tomt, eller av ulike platåer i . Billigste måteå bygge støttemur 250cm høy. Vi har skråtomt og skal bygge støttemur for å utnytte arealet vesentlig mer enn i. Kan jeg gjøre dette selv etter godkjenning av kommunen?

Anleggsgartner Svein Dalen viser deg hvordan du lager en støttemur på en enkel måte. Så enkelt at selv far kan klarer det. Støttemur i system er en stabil og enkel konstruksjon som gir en fleksibel mur.