Bygge støttemur i skråning

By in
No comments

Noe av det vanskeligste ved å lage en støttemur, er å gi den riktig helling. Her gjelder det å bruke hodet når du bygger. Spesielt når muren skal holde på plass en skråning, gjelder det å mure tungt og med omtanke! For å utnytte tomten vår maksimalt, ønsker vi å bygge en støttemur fra . Derfor har jeg en skråning mot vei og nabo som er meter høy,.

For å bygge murer med større høyde brukes jord armeringsnett. Kan man avslutte plenen med en bratt skråning?

Vi snakker om å bygge med forskjellige typer murblokker som. Murer som ikke er rette, men skråner litt bakover, er vel mest kjent for de fleste. Rådhus og Aaltvedt støttemur fra produsenten Aaltvedt.

Men å få bygd en støttemur eller tørrmur koster litt mer en jeg hadde. Lavt bed på toppen av en skråninginnlegg28. Forslag til veldig veldig bratt skråning?

Skal man etablere støttemurer eller fyllinger langs grense mot nabo. Forstøtningsmurer må ha byggetillatelse etter plan- og bygningsloven.