Blendingsgardiner 2 verdenskrig

By in
No comments

Blendingsgardin var påbudt under annen verdenskrig i alle vinduer der en hadde lys i rommet innenfor. Slike påbud ble utstedt i alle land som var berørt av . Svarte blendingsgardiner sørgde for å halde byane og andre strategisk interessante bombemål mørkelagde.

Blending var påbode og dei som unngjekk å følgje . Blendingsgardinene – et kulturminne fra krigen. Det er få i dag som husker de mørke, dystre blendingsgardinene som man hver kveld. Hverdagslivet under andre verdenskrig var preget av smalhans, kontroller og frykt. Rasjonering; Matauk; Varebytte og bruktsalg; Blending. Elleve bøker om andre verdenskrig som bør leses.

Guri Hjeltnes var en av dem som fortalte om livet bak blendingsgardinene. Svarte blendingsgardiner var noe alle hadde. Under andre verdenskrig tok norsk sivilmotstand mange former.

Trikken har fått blendingsgardiner.