Barnevern svarteliste

Antonsen, Jenny, barnevern, Brønnøysund. Antunez, Anita, bv-leder, Kongsberg. Apelan Trygve, barnevernsjef, Sandnes. En velkjent problemstilling er at det såkalte barnevernet gir kvinner beskjed om å ta abort.

Dette fører til stor fortvilelse, sammenbrud . Et landsomfattende nettverk har lagt ut svartelister med navn på over 2barnevernsansatte. Dette skremmer barnevernet fra å gjøre jobben sin, mener forskere. Nyttig: Viktig for deg som har en barnevernssak: ALVHEIMS TI BUD – til dem som kommer i barnevernets søkelys; Barnevernssympatisører på svartelisten . Lokale barnevernsansatte er navngitt på en svarteliste mot barnevernssympatisører på internett.

Flere som tar kontakt med oss lurer på hvorfor det finnes lister på nett hvor mange advokater, psykologer, dommere mm er opplistet og uttalt at . Barnevernet hevdet fortsatt at jeg både var farlig for barnet mitt og. Alle er svartelista over folk du aldri må komme borti i barnevernet.