Arkitekturhistorie tidslinje

By in
No comments

Antikken, den klassiske greske og romerske oldtid ca. Innledning: Formålet med dette kurset er å gi en kortfattet innføring i Europas arkitekturhistorie, samt å vise hvordan dette har påvirket arkitekturen og . Jugendornamentikken hadde en kortvarig innflytelse på norsk arkitektur.

Som i Europa for øvrig fikk jugendstilen en nasjonal egenart. Fordi det krever store ressurser å utvikle en monumental eller representativ byggekunst, var Norge fattig på arkitektur. Arkitektur er byggekunst, bruks- og stedskunst. Ordet er avledet av det latinske ordet for arkitekt, architectus, som er lånt fra det greske ordet .

Arkitekturhistorien fortæller ikke bare noget om, hvordan man har bygget og i hvilke materialer. Arkitekturen kan også sige os en hel del om, hvordan vi har levet . Europas arkitekturhistorie – modernismen. Arkitekturhistorie handler om arkitekturens historiske utvikling og bygger på en systematisk beskrivelse av dens kunstneriske, kulturelle, politiske, økonomiske .