Arkitektur definisjon

By in
No comments

Gå til Definisjoner – Den tidligste kjente definisjon av arkitekturens oppgaver. Ti bøker om arkitektur, De architectura, og . Selv arkitekter blir usedvanlig tause hvis de blir bedt om å komme med en definisjon. Definisjon av arkitektur i Online Dictionary.

Den svenske arkitekturhistorikeren Elias Cornell har definert begrepet i denne kjente kortversjonen: arkitektur er estetisk organisering av . Du kan også legge til en definisjon av Arkitektur selv.

Arkitektur er i utgangspunktet kunsten å planlegge, utforme og oppføre byggverk, og ordet kan betegne . Hva betyr Stalinistisk arkitektur? Her finner du betydninger av ordet Stalinistisk arkitektur. Du kan også legge til en definisjon av Stalinistisk arkitektur selv. En felles definisjon av boligkvalitet vil gjøre arbeidet med å skape gode.

Eiendom Norge mener at eiendomsmeglere og arkitekter har totalt . Figuren til høyre viser en referansemodell for virksomhetsarkitektur ved NTNU. Tjenester på de ulike lagene yter .