Ark takoppløft

By in
No comments

Noen som har peiling på hva det ca. Vi har etterhvert tenkt til å bygge et ark som påbygg i annen etasje. Jeg vurderer takoppløft i stedet for ark fordi jeg har sett tilsvarende hus i . Denne anvisningen behandler oppbygging av arker og takopplett i tretak.

Lufting; Taktype på takoppbygg; Tak over takopplett; Ark med vinkelrenne . Ark (av lat. arca kasse, kiste) er en loftsutbygning med saltak ut fra skråtak. Fronten ligger i eller utenfor fasadelivet, med eller uten gesims foran. Bygge påbygg (ark, karnapp eller utkragede konstruksjoner). Påbygg som arker og andre takoppbygg eller takoppløft; Karnapper og utkragede konstruksjoner . Reguleringsbestemmelser: Noen kommuner kan ha egne reguleringsbestemmelser som omfatter ark og takopplett. Ta kontakt med din kommune for å få . Løfte tak på tilbygg, bygge ark samt takoppløft.

Opprinnelig hus fra 19der påbygg . Vi ønsker å bygge ark eller takoppløft på soverommene i vår enebolig opprinnelig bygget i 1965. Det vil mest sannsynlig også medføre ombygging av ark med skråtak til flatt ark med tak. Innredning av bolig på loft vil oftest kreve inngrep i de eksisterende bærende konstruksjonene. Arker, takopplett, loftsvinduer, takterrasser og ny .