Arbeidsgiver reduserer arbeidstid

By in
No comments

Hvordan går arbeidsgiver fram for å redusere antall timer de ansatte jobber? Kan han redusere antall timer uten ny arbeidskontrakt? Arbeidsgiver kan faktisk si opp enkeltansatte heller enn å innskrenke timer for alle. Er det behov for å redusere arbeidstiden, (rasjonalisering), er i så fall arbeidsgiver henvist til å gå til oppsigelse for å få gjennomført dette.

Arbeidstakere som ønsker redusert arbeidstid må gi arbeidsgiver skriftlig varsel i rimelig tid før den reduserte arbeidstiden ønskes iverksatt. Spørsmålet blir hvor langt arbeidsgivers styringsrett rekker, sier advokat. Deltidsansatte og arbeidstakere med redusert arbeidstid.

For arbeidstakere som har redusert arbeidstid eller som er deltidsansatt, regnes . Arbeidsgiver har plikt til å innvilge redusert arbeidsti med mindre dette vil medføre en vesentlig ulempe for arbeidsplassen. I kraft av styringsretten kan arbeidsgiver treffe beslutninger som får betydning for den enkelte. Arbeidsgiver kan som hovedregel ikke ensidig redusere avtalt lønn.

Denne avtalen kan i utgangspunktet ikke endres ensidig av arbeidsgiver eller arbeidstaker. Mindre endringer i for eksempel arbeidstid vil som hovedregel være . Jeg er arbeidsgiver og planlegger nedbemanning.