Alfabet norsk

By in
No comments

Det norske alfabetet byggjer på det latinske alfabetet. Det finst i hovudsak bokstavar i det norske alfabetet. Alfabetet blir ofte kalla det dansk-norske alfabetet .

Det dansk-norske alfabetet bygger på det latinske alfabetet, og har i hovedsak bokstaver. I tillegg til bokstavene i det latinske alfabetet har det bokstavene æ, . Gå til Norsk med latinske bokstaver – Første gang norsk skrives med latinske bokstaver, ser ut til å være på mynter preget med norsk tekst for . Det norske alfabetet for småbarn, en enkel og grei liten video der bokstavene er i fokus. I vår skriftdominerte kultur tenker de fleste ikke over hvorfor vi har akkurat bokstaver i det nåværende norske alfabetet.

Utviklingen av alfabetet fra det gammelfønikiske (et nordsemittisk alfabet) via det greske og det klassisk latinske alfabetet til det . Her kan du lytte til bokstavens lyd og ord som starter med de ulike bokstavene. Det norske alfabetet er: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å. Aa og aa brukes av og til i navn i stedet for Å, å. Personnavn skal skrives slik som .